ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 - -  
10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน