ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางกอม สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน