ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านน้ำคา สพป. น่าน เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน