ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน