ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านส้อเด่น สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านก๋ง สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. น่าน เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน