ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 84.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. น่าน เขต 2 73.1 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 66.5 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน