ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านตึ้ด สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน