ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 - -  
6 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 - -  
7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน