ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำคา สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำสอด สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน