ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปางกอม สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน