ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำคา สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านน้ำสอด สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน