ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 58 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน