ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน