ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน