ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 84.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า สพป. น่าน เขต 2 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 70.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน