ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ   ระดับ สพป.

กำหนดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ  ระดับ สพป.

ตารางการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ   ระดับ สพม.

กำหนดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ  ระดับ สพม.

คู่มือการแข่งขันซูโดกุ (สพป.และสพม.) 
สำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคเหนือ

 
 

ผู้ประสานงานการจัดแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคเหนือ

DOWNLOAD

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่เจ้าภาพ ขอให้เขตทุกพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้ากิจกรรมพััฒนาผู้เรียน(เพิ่มเติม) ในกิจกรรม คำคม Crossword Amath และโซโดกุ หากเขตพื้นที่ใดจะขอแก้ไขรายชื่อหรือยังดำเนินการบันทึกผลการแข่งขันยังไม่เรียบร้อยหลังวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ทำหนังสือยืนยันจำนวนทีมที่จะเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม ส่งแฟกซ์ให้ดังนี้  
  1.โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดประถมศึกษา(ลู่ประถม) ส่งแฟกซ์ถึง  สพป. แพร่เขต 1
  2.โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดมัธยมศึกษา(
ลู่มัธยม) ส่งแฟกซ์ถึง สพม.37
  ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 พร้อมกับประสาน admin ระดับภาคโดยด่วน!

 
 

 
 

กำหนดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

รายการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน สพม. สถานที่แข่งขัน สพป.
1.กิจกรรมคำคม ห้องประชุม 1 สพม.37 รร.อนุบาลแพร่
2.เอแม็ทและซูโดกุ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ รร.อนุบาลแพร่
3.ครอสเวิร์ด รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ รร.อนุบาลแพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

Download 

 
 

แนวทางการดำเนินงานของเขต ในการส่งข้อมูล ให้กรอกคะแนนในโปรแกรมเดิมของระดับเขต 4กิจกรรมที่แข่งขัน แล้วยืนยันผลคะแนน เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการทำงานของเขต จะทำต้องกรอกคะแนน ให้เสร็จภายในวัที่ 24 เมษายน 2558 นี้ ทางทีมงาน สพฐ. จะโอนรายชื่อไประดับภาคเอง ระดับภาคจะแข่งขันไม่เกินวันที่ 8พ.ค.58 ระดับชาติแข่งไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 58

 
 

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

เบอร์ผู้รับผิดชอบ ระดับ สพป. นายบัญญัติ นันทะพงษ์ โทร 086-6723218 , นายบรรเจิด มุ้งทอง โทร 081-9801854

เบอร์ผู้รับผิดชอบ ระดับ สพม. นายเฉลียว  พันธุ์อุดมศักดิ์  โทร 081-5314493

 
 

 
 

เว็บรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 64


 
 

แจ้งการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขัน ของระดับ สพป.

1.  Web page CMS ม .1-3  เปลี่ยนจากสนามแข่งขันโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เป็น โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ จากเวลา 09.00-12.00 น. เป็น 13.00  - 16.00 น.  โดยให้รายงานตัวที่โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
2.การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D ม.1 -3 เปลี่ยนจากโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เป็น โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม  อ.สูงเม่น เวลาเดิม 09.00-14.00 น. โดยให้รายงานตัวที่โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

3. ขับขานประสานเสียงเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ เป็น ห้องประชุม สักทอง สพป.แพร่ 1 วัน เวลา เดิม
4. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 และ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
    4.1 หลังจากจัดวงเสร็จแล้ว ให้เวลาทดสอบเสียงไม่เกิน 3 นาที และให้ครูช่วยเหลือได้
    4.2 ให้เวลาแต่ละวงแนะนำวงได้ไม่เกิน 15วินาที
    4.3 เวลาในการบรรเลงขึ้นอยู่กับทางเพลงของแต่ละวง
    4.4 เฉพาะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 เปลี่ยนเวทีจากอาคารคณะวิชาช่างไฟฟ้าและอีเล็กรอนิกส์เป็นอาคารวิทยบริการ และเลื่อนเวลาแข่งขันจาก 9.00-17.00 น. เป็น 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น เนื่องจากกรรมการตัดสินเป็นชุดเดียวกันกับการแข่งขันการบรรเลงวงเครื่อง สายวงเล็ก ป.1-ม.3

 
 

กำหนดพิธีปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์ ฯ กอเปา อบจ.แพร่) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คลิ๊ก Download

ประชาสัมพันธ์ รถโดยสารที่ใช้ในการรับส่ง เมืองแพร่-รอบเวียง และ สายร้องกวาง-เมืองแพร่ คลิ๊ก Download

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน  ในวันที่่  17 ธันวาคม  2557  ดังรายละเอียดหนังสือเชิญประชุม    ดาวโหลดหนังสือ   ร.ร.ในจังหวัดแพร่    ร.ร.ต่างจังหวัดแพร่    ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กรรมการตัดสินสิ่งต้องเตรียมเอกสารมาในวันที่ติดสิน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว และรับรองสำเนา
2. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าพาหนะที่พักเหมาจ่าย(เขียนคนละ 1 ฉบับ) การอนุมัติ/อนุญาตโดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของกรรมแต่ละบุคคล(ครูคือ ผอ.โรงเรียน / ศน คือ ผอ.เขตฯ) ตามแบบที่แนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่

แจ้งกรรมการตัดสินทักษะวิชาการทุกท่าน
กรรมการตัดสินสิ่งที่ต้องเตรียมเอกสารมาในวันที่ตัดสิน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว และรับรองสำเนา
2. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าพาหนะ
ที่พักเหมาจ่าย(เขียนคนละ 1 ฉบับ) การอนุมัติ/อนุญาตโดยให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดของกรรมการแต่ละบุคคล(ครูคือ ผอ.โรงเรียน / ศน คือ ผอ.เขตฯ)   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
 


ขณะนี้ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว
นักเรียน /ครู ได้แล้ว
  3-12 ธ.ค. 2557 ให้นักเรียนและคุณครู
เข้าไป upload  รูปภาพได้เลย หากตัวหนังสือที่ออกมา ตกสระทั้งบนและล่าง
แนะนำให้ท่านเปลี่ยน  บราวเซอร์ในการเปิดหน้าเว็บ
         การแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัว 
กรณียังไม่ใช้สิทธิ์หรือใช้ไม่เต็มสิทธิ์ เช่น มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ 3 คน แต่เปลี่ยนไป1 สามารถเปลี่ยนได้อีก2คน ให้นำเอกสารตัวจริงมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในวันแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว (โดยให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน)  และเตรียมเอกสารให้ครบ  เพื่อความรวดเร็ว
        กรณีประเภทเดี่ยวมาแข่งขันไม่ได้ /ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน ให้ถือว่าสละสิทธิ์
สาเหตุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

 
 


การรายงานตัว  ณ  จุดแข่งขัน
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกัด สพม. 
เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของ สพม.
สาเหตุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล  โดยเฉพาะข้อที่  3  มีเยอะมาก   ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนออกหนังสือให้ถูกระเบียบของทางราชการกันด้วย   ถ้าในวันรายงานตัว  ณ จุดแข่งขัน  เอกสารไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณาให้มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ  ทั้งสิ้น

 
 

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพม. 37  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  25 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป.
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.

 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาจัดการแข่งขันกิจกรรมการขับร้องเพลง สังกัด สพป.

    ขอเปลี่่ยนแปลงวัน-เวลา จัดการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลง 4 กิจกรรม ดังนี้
      1. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      2. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      3. การขับร้องเพลงสากล ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาครม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      4. การขับร้องเพลงพรราชนิพนธ์ ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      5. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      6. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      7. การขับร้องเพลงสากล ชาย, หญิง ม.1 -ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
     8. การขับร้องเพลงพรราชนิพนธ์ ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม

 
 

แจ้งเรื่อง "การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อ ให้ทำการแนบไฟล์ไปกับโปรแกรม ส่วนเอกสารฉบับจริงส่งที่จุดรายงานตัววันแข่ง"

กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยสถาบันภาษาไทย สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ได้หารือเกี่ยวกับการแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ในงานศิลหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ท่านได้นำหนังสือนามานุกรม หนังสือวรรรคดีไทย และจะเผยแพร่ให้ถึงครูและนักเรียนจึงอยากให้นำไปแทรกไว้ในการถามตอบวรรณคดีในส่วนของภาษาไทยโดยทางส่วนกลางจะเป็นจัดทำข้อสอบให้ 20 ข้อ (อ่านวรรณคดีที่เป็น PISA) อยากให้ครูฝึกนักเรียนให้รับรู้ในเรื่องนี้ก่อนเบื้องต้น ส่วนในการแข่งขันระดับชาตินั้นจะไม่มีบรรจุในกิจกรรมแต่มีแทรกเป็นการเปิดเป็นตัวอย่างแบบถามตอบแล้วมีหนังสือเป็นรางวัลและในส่วนของแต่ละภาคท่านก็จะนำหนังสือไปแจกให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูง จึงขอแจ้งให้กับ สพม.ที่เข้าร่วมการแข่งขันให้ทราบ

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการผู้ตัดสินกิจกกรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปี 2557 ณ จังหวัดแพร่

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ (ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ)

 
 

***แนวทางการแก้ไข การแข่งขัน ผิดลู่ สป./สพม.
-----------------------------------------------------------
ปัญหานี้ต้องแก้ปัญหานะครับ ไม่อย่างนั้น ถ้าชนะที่ 1-3 เป็นตัวแทนระดับชาติ อาจจะมีประท้วงได้นะครับ

1.แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เรื่องของประกาศ สพฐ.ข้อ8 ในข้อผิดพลาด และสรุปแนวทางการแก้ปัญหา ทั้ง สพป.และสพม....
2.นำทีมที่ชนะเลิศ .สพป มาแข่งกับทีมที่ชนะเลิศ สพม.ใครชนะเป็นตัวแทน สพม. โดยเพิ่มทีมโรงเรียนใหม่เข้าในระบบ ใส่คะแนน ยืนยันผลใหม่ เรื่องลำดับใหม่อาจมีผลต่อทีมเก่า ลองพิจารณาคะแนนให้ดีครับ
3.เลื่อนลำดับ สพป.ใหม่โดย ยกเลิกประกาศ แล้วลบทีมชนะเลิศ ออกจากระบบแล้วยืนยันผลใหม่
4.ไปรีเซ็ตตัวแทนใหม่ที่ ระบบadmin เมนูตัวแทนระดับภาค ล่างสุดจะมีให้คลิกรีเซ็ต ทำทั้ง สพม.และ สพป.

*****แนวทางการโอนข้อมูล สู่ระดับภาค โปรดตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนกิจกรรมให้เรียบร้อย(ตรวจสอบให้ดีนะครับ) ไปที่ admin >ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาค >แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาคคลิกที่นี่ เขตไหนแข่งเสร็จก็แจ้งโอนได้เลยนะครับ ระบบจะแจ้งสถานะพร้อมโอน ซึ่งทาง GOD ระดับภาคโอนชื่อจากเขตของทางท่าน เว็บระดับภาค ถ้าโอนเมือไร่ รายชื่อจะแก้ไขไม่ได้ จะต้องทำตามระเบียบของแก้ไข เปลี่ยนตัวของระดับภาค

*****ประกาศตัวแทนแข่งต่อ สำหรับ สพม.ที่แข่งรวมหลายกลุ่ม ที่ไม่แสดงรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ไปที่ admin >ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>[[[Reset ตัวแทนใหม่ โดยเอาชนะเลิศเป็นตัวแทน]]]

 
 

อัพเดทห้องพักแบบโฮมสเตย์ มีอุปกรณ์ครบ สามารถติดต่อ คุณณัฐการณ์ วงศ์ฉายา บ้านทุ่งโฮ้ง ห่างจากศาลากลาง 4 ก.ม. ห่างจากสถานที่เปิดการแข่งขัน 2 ก.ม. มีหลายหลัง สามารถรองรับได้ 10-20 คน มีจำนวน 3 หลัง **รองรับได้ 30-40 คน มี 4ห้องน้ำ มีห้องพักอาจารย์ ด่วน โทร 0861980091

อัพเดท 3/11/57 สถานที่พัก download

อัพเดท 06/10/57 สถานที่พักโรงแรมในจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

http://www.sesa37.go.th/prnorth64/map/hotel1.xlsx
สถานที่พักวัดและโรงเรียน
http://www.sesa37.go.th/prnorth64/map/hotel2.xlsx

 
 

ลำดับที่การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดแพร่

คลิกที่นี่

 
 

 
 

 ประชาสัมพันธ์แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้เรียบร้อย  ก่อนทำการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค   และท่านสามารถดูแผนที่สถานที่แข่งขันได้ที่นี่  คลิก

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

.......................
 โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2557
 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

 
 

   แจ้งโรงเรียนและศูนย์กลุ่มสาระฯ ที่ทำหน้าที่ในการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการดำเนินงาน เกียรติบัตร และกรรมการตัดสิน หากกระบวนการพิมพ์ข้อความ รูปแบบผิดเพี้ยนไม่เหมาะสมขอให้ท่านได้ดาวน์โหลด Font ที่เข้ากันกับระบบไปใช้เพื่อการพิมพ์ดังกล่าว ให้ท่าน Downlond Font ได้ที่นี่่

 
 

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย

 
 

     เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. เกณฑ์ใหม่…..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2

 
 

    สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น

- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น

1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 96
สัปดาห์ที่แล้ว 198
เดือนนี้ 199
เดือนที่แล้ว 825
ปีนี้ 5,917
ทั้งหมด 1,016,912
 

 

Download

*โลโก้งานศิลปหัตถกรรมฯ

*โลโก้งานศิลปหัตถกรรมฯ(ความหมาย)

*ป้ายประชาสัมพันธ์(แแบที่1)

*เพลงงานศิลปหัตถกรรมฯ

*Spot โฆษณางานศิลปหัตถกรรมฯ

 
 

แบบสั่งทำป้ายประชาสัมพันธ์ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 17 – 19  ธันวาคม  2557  ณ  จังหวัดแพร่

ป้ายขวางถนน  ขนาด 8 X 1 เมตร

ป้ายคัทเอาท์ใหญ่  วางจำนวน 8 จุด รอบจังหวัดแพร่

แบบสั่งเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64