หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 3 ห้อง ห้อง Tellmemor ห้อง 322 ทีมที่ 1-8 ห้อง 323 ทีมที่ 9-16 ห้อง 324 ทีมที่ 17-24 ห้อง 325 ทีมที่ 25-32 ห้อง 326 ทีมที่ 33-40 ห้อง 327 ทีมที่ 41-44 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 2 ห้อง ห้อง Tellmemor ห้อง 322 ทีมที่ 1-8 ห้อง 323 ทีมที่ 9-16 ห้อง 324 ทีมที่ 17-24 ห้อง 325 ทีมที่ 25-32 ห้อง 326 ทีมที่ 33-40 ห้อง 327 ทีมที่ 41-44 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา ห้อง หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา ห้อง หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชสาร ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชสาร ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา เวทีสนามกีฬา (เวทีที่1) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา เวทีสนามกีฬา (เวทีที่ 2) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 - 16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารไอยราชั้น 3 ห้อง ห้องดาราศาสตร์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารไอยราชั้น 2 ห้อง ห้องเคมี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารคชธารชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 22

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]