เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

DOWNLOAD

*โลโก้งานศิลปหัตถกรรมฯ

*โลโก้งานศิลปหัตถกรรมฯ(ความหมาย)

*ป้ายประชาสัมพันธ์(แแบที่1)

*เพลงงานศิลปหัตถกรรมฯ

*Spot โฆษณางานศิลปหัตถกรรมฯ

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ธ.ค. 2557
18 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับประเทศนั้นได้กำหนดวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับตัวแทนทุกกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันในระดับประเทศนั้น ให้ติดตามความถูกต้องในการโอนข้อมูลจากระดับภาคเหนือไปยังระดับประเทศและติดตามประกาศต่างๆ ต่อไปที่เว็บไซต์ของระดับชาติ ดังนี้
http://art64.sillapa.net/sm-nation/

ปฏิทินปฏิบัติงาน
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 26 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 
 

     การพิมพ์เกียรติบัตร ได้ทำการเปิดให้พิมพ์ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครู
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 
 


คิวอาร์โค๊ด  ประกาศผลของ  สพม.

 
 

การรายงานตัว  ณ  จุดแข่งขัน     
สถานที่รายงานตัวแต่ละศูนย์สาระฯ(อัพเดต 15 ธ.ค. 2557)

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกัด สพม. 
เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของ สพม.
สาเหตุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล  โดยเฉพาะข้อที่  3  มีเยอะมาก   ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนออกหนังสือให้ถูกระเบียบของทางราชการกันด้วย   ถ้าในวันรายงานตัว  ณ จุดแข่งขัน  เอกสารไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณาให้มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ  ทั้งสิ้น

 
 

ประกาศด่วน เปลี่ยนสถานที่แข่งขันรายการ การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับ สพม. ย้ายจากหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  ไปแข่งขันที่ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

แจ้งกรรมการตัดสินทักษะวิชาการทุกท่าน
กรรมการตัดสินสิ่งที่ต้องเตรียมเอกสารมาในวันที่ตัดสิน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว และรับรองสำเนา
2. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าพาหนะ
ที่พักเหมาจ่าย(เขียนคนละ 1 ฉบับ) การอนุมัติ/อนุญาตโดยให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดของกรรมการแต่ละบุคคล(ครูคือ ผอ.โรงเรียน / ศน คือ ผอ.เขตฯ)   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกาศ ขอความกรุณากรรมการตัดสินศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่านทำหนังสือไปราชการจำนวนสองชุดคือวันประชุม17พ.ย. 2557  และวันแข่งขันเพื่อให้การจัดทำเอกสารสมบูรณ์

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน  ในวันที่่  17 ธันวาคม  2557  ดังรายละเอียดหนังสือเชิญประชุม    ดาวโหลดหนังสือ   ร.ร.ในจังหวัดแพร่    ร.ร.ต่างจังหวัดแพร่    ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 
 


ขณะนี้ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว
นักเรียน /ครู ได้แล้ว
  3-12 ธ.ค. 2557 ให้นักเรียนและคุณครู
เข้าไป upload  รูปภาพได้เลย หากตัวหนังสือที่ออกมา ตกสระทั้งบนและล่าง
แนะนำให้ท่านเปลี่ยน  บราวเซอร์ในการเปิดหน้าเว็บ
         การแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัว 
กรณียังไม่ใช้สิทธิ์หรือใช้ไม่เต็มสิทธิ์ เช่น มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ 3 คน แต่เปลี่ยนไป1 สามารถเปลี่ยนได้อีก2คน ให้นำเอกสารตัวจริงมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในวันแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว (โดยให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน)  และเตรียมเอกสารให้ครบ  เพื่อความรวดเร็ว
        กรณีประเภทเดี่ยวมาแข่งขันไม่ได้ /ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน ให้ถือว่าสละสิทธิ์
สาเหตุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม. 
เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ สพม. ขอแจ้งรายละเอียดในการแข่งขัน ดังนี้
    กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์รายการใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ไมโครโฟน,หูฟัง ให้ทางโรงเรียนจัดเตรียมมาเองในวันแข่งขันด้วย  
สำหรับการติดตั้งโปรแกรมให้นักเรียนเป็นคนติดตั้งโปรแกรมเอง
  การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D   ชั้น ม.1-ม.3
       ห้ามใช้ เมาส์penในการแข่งขัน
  การสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-ม.3
  1. เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 4.4
     4.4.6 ใช้ทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม 10 คะแนน
     - คณะกรรมการได้เตรียมไฟล์ภาพและเสียงให้ และให้ผู้เข้าแข่งขันนำภาพและเสียงไปใช้ประกอบการ สร้างเกมอย่างน้อย 1 ภาพ และ 1 เสียง
  2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  3. ผู้ประสานงาน คือ นายจตุรงค์ ข้ามหก โทร. 086-2075020
 การสร้างเว็บ ประเภท CMS ชั้น ม.1-ม.3
    
การใช้เทมเพลต(Template) ให้ใช้ค่าเริ่มต้น(Default) ของโปรแกรม CMS เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อย่างอื่น  เช่น เทมเพลตที่ดาวน์โหลดมา, เทมเพลตที่สร้างด้วยโปรแกรมสร้างเทมเพลต ฯลฯ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  และ ม.1-3 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน  ให้ส่งเอกสารมาที่  [email protected]  ภายในวันที่ 12 ธันวาคม  2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 หัวข้อการพูด การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  ชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6   คลิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์
 สถานที่แข่งขันดนตรีที่ กอเปา  เวที 11  การแข่งขัน "ขับขานประสานเสียง" ม.ต้น และ ม.ปลาย  ขอย้ายสถานที่การแข่งขันไปที่  ห้องประชุม  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  เนื่องจากเวทีที่ใช้ ใช้สำหรับพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

 
 

หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับ สพม.ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้กำหนดหัวข้อสำหรับใช้ในการแข่งขัน จำนวน 7 กิจกรรม 13 รายการ ดังนี้
1.การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น และม.ปลาย
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น และม.ปลาย
3.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น และม.ปลา
4.การแข่งขันประติมากรรม ม.ต้น และม.ปลาย
5.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพปะติด ม.ต้น
ข้อ 1ถึง 5 ใช้หัวข้อดังนี้
- ยาเสพติด
- รู้รักสามัคคี
- เศรษฐกิจพอเพียง
- ภาวะโลกร้อน
- รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
6. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น และม.ปลาย - พุทธประวัติ
- สัตว์หิมพานต์
- ตัวละครในวรรณคดีไทย
- นิทานพื้นบ้าน
- รามเกียรติ์
7. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น และม.ปลาย - สงกรานต์
- ลอยกระทง
- ทำบุญตักบาตร
- แข่งเรือ
- แห่เทียนพรรษา
หมายเหตุ ทำการจับฉลากเลือก 1 หัวข้อ ในวันแข่งขัน และ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น กระดาษ สี พู่กัน และ อื่นๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาด้วยตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) ระดับ สพม. การประกวดวงสตริง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้ใช้เครื่องดนตรี ในการแข่งขันดังนี้
1. กลองชุด
2. กีตาร์ไฟฟ้า
3. กีตาร์เบสไฟฟ้า
4. คีย์บอร์ด หรือ เปียโนไฟฟ้า

 
 

ศูนย์สาระสังคมศึกษาฯ ให้โรงเรียนที่ส่งการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.1-3และ ม.4-6 ให้ส่งแผ่นภาพยนตร์สั้นจำนวน6 ชุด มาที่ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนลองวิทยา ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภายในวันที่ 3ธค. ถือตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การแข่งขันของสาระสังคมศึกษาฯ สังกัด สพม.ทุกรายการ สิ่งที่ต้องส่งล่วงหน้าไม่ต้องส่งให้นำมาในวันแข่งขัน จำนวน 6 ชุด

หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันพูดกลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายชื่อบทอาขยานที่คณะกรรมการฯ ใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สพม)

แจ้งรายละเอียดการส่งสิ่งจำเป็นในการแข่งขันล่วงหน้า

**กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา ในรายการ สภานักเรียน ม.1-ม.6 และ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ดังเอกสารแนบ

**โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.6 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.6 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.6

**การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ม.1-ม.3  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ม.1-ม.3

**การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ม.4-ม.6  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ม.4-ม.6

**การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6

   ให้โรงเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันดำเนินการส่งเอกสารโครงงานไปยัง ตาม (ดังเอกสารแนบ  ด้านล่าง)  โดยยึดวันที่ตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ  คือวันที่ 1 ธันวาคม  2557

ดังเอกสารแนบ

 
 

***แนวทางการแก้ไข การแข่งขัน ผิดลู่ สป./สพม.
-----------------------------------------------------------
ปัญหานี้ต้องแก้ปัญหานะครับ ไม่อย่างนั้น ถ้าชนะที่ 1-3 เป็นตัวแทนระดับชาติ อาจจะมีประท้วงได้นะครับ

1.แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เรื่องของประกาศ สพฐ.ข้อ8 ในข้อผิดพลาด และสรุปแนวทางการแก้ปัญหา ทั้ง สพป.และสพม....
2.นำทีมที่ชนะเลิศ .สพป มาแข่งกับทีมที่ชนะเลิศ สพม.ใครชนะเป็นตัวแทน สพม. โดยเพิ่มทีมโรงเรียนใหม่เข้าในระบบ ใส่คะแนน ยืนยันผลใหม่ เรื่องลำดับใหม่อาจมีผลต่อทีมเก่า ลองพิจารณาคะแนนให้ดีครับ
3.เลื่อนลำดับ สพป.ใหม่โดย ยกเลิกประกาศ แล้วลบทีมชนะเลิศ ออกจากระบบแล้วยืนยันผลใหม่
4.ไปรีเซ็ตตัวแทนใหม่ที่ ระบบadmin เมนูตัวแทนระดับภาค ล่างสุดจะมีให้คลิกรีเซ็ต ทำทั้ง สพม.และ สพป.

*****แนวทางการโอนข้อมูล สู่ระดับภาค โปรดตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนกิจกรรมให้เรียบร้อย(ตรวจสอบให้ดีนะครับ) ไปที่ admin >ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาค >แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาคคลิกที่นี่ เขตไหนแข่งเสร็จก็แจ้งโอนได้เลยนะครับ ระบบจะแจ้งสถานะพร้อมโอน ซึ่งทาง GOD ระดับภาคโอนชื่อจากเขตของทางท่าน เว็บระดับภาค ถ้าโอนเมือไร่ รายชื่อจะแก้ไขไม่ได้ จะต้องทำตามระเบียบของแก้ไข เปลี่ยนตัวของระดับภาค

*****ประกาศตัวแทนแข่งต่อ สำหรับ สพม.ที่แข่งรวมหลายกลุ่ม ที่ไม่แสดงรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ไปที่ admin >ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>[[[Reset ตัวแทนใหม่ โดยเอาชนะเลิศเป็นตัวแทน]]]

 
 

ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและปลี่ยนตัว  ณ วันที่ 27 พ.ย. 57  มีดังนี้
1.ทาง สพม37  จะไม่ทำการเปิดระบบการแก้ไขและเปลี่ยนตัวให้กับโรงเรียน
2.ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายชื่อ  การเปลี่ยนตัว ฯลฯ  ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย. 2557 ก่อนเวลา 12.00  น. ถ้าไม่ดำเนินการจะถือว่าข้อมูลของทางโรงเรียนถูกต้องสมบูรณ์  และจะไม่มีการดำเนินการแก้ไขอีก โดยยึดรายชื่อที่จะประกาศ ณ วันที่ 1  ธ.ค. 2557  โดยให้โรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ลงมา  เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  พร้อมแนบส่งหลักฐานเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรประชาชน  ฯลฯ  ตามประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม. ไปที่  e-mail ของศูนย์สาระฯ ต่างๆ  ภายในวันที่ 30 พย 57  ก่อน เวลา 12.00  น.   ดังนี้
>>ศูนย์สาระภาษาไทย
นางวิภารัตน์ ตาวิยะ โทร 0861944259    e-mail:[email protected]
>>ศูนย์สาระคณิตศาสตร์ 
นายสงกรานต์ ขุนพรม โทร 0895651689 e-mail:[email protected]
>>ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์ 
นายธีรพงษ์  อินทนนท์ โทร 0819923660 e-mail:[email protected]
>>ศูนย์สาระสังคมศึกษาฯ นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์ โทร 089-9514004  e-mail:[email protected]
>>ศูนย์สาระสุขศึกษาฯ 
นางจิรดานนท์  สังข์ทอง โทร 0817467497    e-mail:[email protected]
>>ศูนย์สาระศิลปะฯ 
นายปฐวี  มณีวงศ์ โทร 0834706847          e-mail:[email protected]
>>ศูนย์สาระการงานอาชีพฯ
ครูแอนนา สมวงศ์ โทร 0895534752  e-mail:[email protected]
>>ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ 
 นางนพมาศ  หาญยศ โทร 0892636842 e-mail:[email protected]
>>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โทร
0856206211  e-mail:[email protected]
>>เรียนร่วม  โทร
0898359458   e-mail:[email protected]

 
 

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

 
 

อัพเดท 06/10/57 สถานที่พักโรงแรมในจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

http://www.sesa37.go.th/prnorth64/map/hotel1.xlsx
สถานที่พักวัดและโรงเรียน
http://www.sesa37.go.th/prnorth64/map/hotel2.xlsx

 
 

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพม. 37  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  30 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
 
 ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  26 และข้อ 27 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.
 

 
 

รายชื่อผู้รับผิดชอบงานฝ่ายทักษะวิชาการ ระดับ สพม 

download

 
 

 โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2557
 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน 30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  แผนที่  แผนที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  แผนที่  แผนที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  แผนที่    แผนที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนลองวิทยา  แผนที่  แผนที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  แผนที่  แผนที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน  แผนที่  แผนที่ภายในโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพสอง  แผนที่  แผนที่ภายในโรงเรียน

หอประชุม อบจ.แพร่-กอเปา  แผนที่ภายในหอประชุม

โรงเรียนสองพิทยาคม แผนที่  แผนที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  แผนที่   แผนที่ภายในโรงเรียน

 
 

 
 

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. เกณฑ์ใหม่…..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 598
จำนวนทีม 6,570
จำนวนนักเรียน 21,115
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,745
จำนวนกรรมการ 1,086
ครู+นักเรียน 31,860
ครู+นักเรียน+กรรมการ 32,946
ประกาศผลแล้ว 203/213 (95.31%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 206
สัปดาห์ที่แล้ว 266
เดือนนี้ 26
เดือนที่แล้ว 541
ปีนี้ 20,742
ทั้งหมด 1,305,703