หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 380 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 6 23 10
2 376 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 46 122 71
3 377 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 26 72 38
4 378 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 32 72 44
5 379 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 14 34 20
รวม 124 323 183
506

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]