หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 577 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 3 14 7
2 571 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 15 36 20
3 572 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 2 2
4 573 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 41 167 81
5 574 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 3 7 5
6 575 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 36 111 67
7 576 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 22 57 36
8 578 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 19 75 38
9 580 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 7 41 14
10 579 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1 3 2
รวม 148 513 272
785

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]