หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 581 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 3 7 6
2 582 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 2 17 6
3 583 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 13 63 25
4 584 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 31 158 54
5 585 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 12 39 21
6 586 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 28 75 42
7 588 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 5 12 9
8 589 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 3 11 5
9 590 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 2 6 4
10 591 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 4 8 5
11 592 โรงเรียนหนองบัว 54 171 93
12 593 โรงเรียนหนองโพพิทยา 3 10 5
13 594 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 2 3 2
14 595 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 9 36 15
15 587 โรงเรียนปรียาโชติ 8 21 12
รวม 179 637 304
941

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]