หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 381 โรงเรียนทุ่งช้าง 12 39 21
2 382 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 33 97 54
3 383 โรงเรียนบ่อเกลือ 6 8 7
4 384 โรงเรียนปัว 52 172 93
5 385 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 3 4 4
6 386 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 11 48 22
7 387 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1 5 2
8 388 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 7 10 9
9 389 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 2 4 2
10 390 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 3 8 5
11 391 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 18 44 30
12 392 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 9 21 14
13 393 โรงเรียนเมืองแงง 2 4 2
14 394 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 1 1
รวม 160 465 266
731

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]