หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 043 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 2 2 2
2 044 โรงเรียนตะพานหิน 32 96 58
3 045 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 4 6 5
4 046 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 6 21 10
5 048 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 27 70 44
6 051 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 2 2 2
7 052 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 5 19 9
8 053 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 5 15 10
9 054 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 5 12 8
10 055 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1 1 1
11 056 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 5 27 11
12 057 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 11 31 17
13 059 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 3 12 7
14 060 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 17 36 25
15 061 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1 3 2
16 047 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 7 27 14
17 050 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 15 4
18 058 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1 2 1
19 049 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 7 47 16
รวม 142 444 246
690

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]