หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 428 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1 1 1
2 420 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1 5 2
3 421 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 4 4 4
4 422 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1 3 2
5 423 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 8 16 11
6 424 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 5 12 8
7 425 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 10 23 16
8 426 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 34 91 60
9 429 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 5 14 8
10 430 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 7 12 7
11 431 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 1 1 1
12 432 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 10 44 19
13 434 โรงเรียนหนองไผ่ 46 190 82
14 438 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 3 11 5
15 439 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 4 12 7
16 440 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 8 60 19
17 419 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 2 4 2
18 427 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 16 2
19 433 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 2 6 3
20 435 โรงเรียนอุดมวิทยา 7 22 8
21 436 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 1 1
22 437 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 2 2 2
รวม 163 550 270
820

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]