หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 2 4 3
2 002 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1 3 1
3 003 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 153 70
4 004 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 36 99 56
5 005 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 8 54 15
6 007 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 9 27 16
7 008 โรงเรียนสองพิทยาคม 23 54 30
8 010 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 8 18 14
9 014 โรงเรียนเมืองแพร่ 6 14 9
10 015 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1 3 2
11 011 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 8 94 26
12 012 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 1 1 1
13 013 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 8 33 13
14 009 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 4 47 8
15 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 3 9 6
รวม 166 613 270
883

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]