หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 395 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 9 22 15
2 396 โรงเรียนลองวิทยา 36 90 58
3 397 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 16 78 21
4 398 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 23 44 30
5 399 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 6 14 9
6 400 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 45 197 82
7 401 โรงเรียนเทพนารี 12 29 19
รวม 147 474 234
708

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]