หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 236 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 4 8 6
2 235 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 7 18 12
3 237 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 3 8 3
4 238 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 10 19 15
5 239 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 41 89 61
6 234 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 14 34 24
รวม 79 176 121
297

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]