หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 519 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 52 202 82
2 520 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 3 19 5
3 522 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 4 12 6
4 523 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 2 33 6
5 524 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 5 25 11
6 525 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 2 9 5
7 526 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 11 53 18
8 527 โรงเรียนพิไกรวิทยา 8 30 15
9 528 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 3 5 4
10 529 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4 10 7
11 530 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 3 10 5
12 531 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 20 86 31
13 532 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 7 4
14 533 โรงเรียนวัชรวิทยา 17 41 29
15 534 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 4 8 6
16 536 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 7 30 11
17 538 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 9 32 18
18 539 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 4 32 9
19 537 โรงเรียนเพชระศึกษา 0 0 0
20 521 โรงเรียนชากังราววิทยา 2 12 4
21 535 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 2 2
รวม 165 658 278
936

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]