หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 095 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1 3 2
2 097 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 44 84 63
3 098 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 1 5 2
4 099 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 10 61 21
5 100 โรงเรียนประชาราชวิทยา 1 3 2
6 105 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 36 109 58
7 109 โรงเรียนสบจางวิทยา 2 5 3
8 110 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 4 12 8
9 114 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 13 71 21
10 115 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 6 21 13
11 116 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 3 5 3
12 117 โรงเรียนแม่สันวิทยา 2 12 2
13 118 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 6 24 6
14 119 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 3 2
15 096 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 2 2 2
16 101 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 1 1
17 102 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 3 1
18 103 โรงเรียนมัธยมวิทยา 3 9 3
19 104 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 1 3 2
20 106 โรงเรียนวิชชานารี 1 1 1
21 107 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 1 3 2
22 111 โรงเรียนอรุโณทัย 1 1 1
23 112 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 5 32 8
24 113 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 1 1 1
25 120 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 3 2
26 108 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 4 8 5
รวม 152 485 235
720

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]