หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 253 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 7 25 13
2 254 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 22 68 39
3 255 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 4 9 7
4 256 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 9 38 18
5 258 โรงเรียนวังทองวิทยา 1 1 1
6 259 โรงเรียนศรีนคร 15 43 28
7 260 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 31 93 55
8 261 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 42 182 71
9 262 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 6 12 7
10 263 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 4 5 5
11 264 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 4 26 7
12 267 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 2 13 4
13 268 โรงเรียนเมืองเชลียง 15 55 26
14 257 โรงเรียนพระหฤทัย 1 2 2
15 265 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 5 44 10
16 266 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 6 37 14
รวม 174 653 307
960

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]