หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 508 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 2 4 3
2 505 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 3 21 7
3 506 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 3 7 5
4 507 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 2 3 3
5 509 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 3 6 5
6 510 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 7 12 11
7 511 โรงเรียนพิชัย 32 88 54
8 513 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1 3 2
9 514 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 4 10 7
10 515 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 45 106 64
11 516 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 51 145 83
12 518 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 5 42 14
13 512 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1 1 1
14 517 โรงเรียนเจริญวิทยา 7 50 17
รวม 166 498 276
774

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]