หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สนามด้านทิศใต้ ติดแนวรั้วโรงเรียน 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้องสมุด 26 ส.ค. 2557 08.30-14.30
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้องสมุด 25 ส.ค. 2557 08.30-14.30
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้องสมุด 26 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้องสมุด 25 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมกระดาน A-Math มาเอง
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมกระดาน A-Math มาเอง
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 814 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง 823 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น ุ1 ห้อง 613 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
19 683 การแข่งขัน Cross word ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
20 684 การแข่งขัน Cross word ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
21 685 การแข่งขัน A Math ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
22 686 การแข่งขัน A Math ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
23 687 การแข่งขันคำคม ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 814 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
24 688 การแข่งขันคำคม ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
25 689 การแข่งขันซูโดกุ ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
26 690 การแข่งขันซูโดกุ ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]