หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com 2 25 ส.ค. 2557 09.00 น.-14.00
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com 5 25 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com 5 26 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2557 09.00 น.-14.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com 1 26 ส.ค. 2557 09.00 น.-14.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com4 25 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com3 25 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com3 26 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com4 26 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com1 26 ส.ค. 2557 09.00 น.-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น ระเบียนชั้น 2 อาคาร 3 25 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น ระเบียนชั้น 2 อาคาร 4 26 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง com2 26 ส.ค. 2557 09.00 น.-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]