หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23 และ 25-26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 25 ส.ค. 2557 13.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 25 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 25 ส.ค. 2557 13.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ส.ค. 2557 10.00-11.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 26 ส.ค. 2557 09.00-10.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 26 ส.ค. 2557 10.30-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 25 ส.ค. 2557 09.00-10.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 25 ส.ค. 2557 10.30-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 26 ส.ค. 2557 09.00-16.00 แจ้งโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ASEAN QUIZ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ครูจุรีภรณ์ อุตะมะ โทร.083-0848024
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 25 ส.ค. 2557 09.00-16.00 แจ้งโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ASEAN QUIZ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ครูจุรีภรณ์ อุตะมะ โทร.083-0848024
18 669 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 528 25 ส.ค. 2557 09.00-10.30
-
19 670 การแข่งขันอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5 ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 527 25 ส.ค. 2557 10.30-11.30
-
20 671 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่นม.4 ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 527 25 ส.ค. 2557 13.00-14.00
-
21 672 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 26 ส.ค. 2557 09.00-10.30
-
22 673 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 26 ส.ค. 2557 09.00-11.00
-
23 675 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 26 ส.ค. 2557 13.00-14.30
-
24 674 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 26 ส.ค. 2557 13.00-14.30
-
25 676 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ส.ค. 2557 09.00-10.00
-
26 677 การแข่งขันการเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ส.ค. 2557 11.00-12.00
-
27 678 การแข่งขันการเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ส.ค. 2557 11.00-12.00
-
28 679 การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ส.ค. 2557 13.00-14.00
-
29 680 การแข่งขันร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ส.ค. 2557 14.00-15.00
-
30 681 การแข่งขันวาดภาพฝรั่งเศส ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 26 ส.ค. 2557 09.00-11.00
-
31 682 การแข่งขันวาดภาพฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 26 ส.ค. 2557 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]