หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 166 137 88.96% 11 7.14% 4 2.6% 2 1.3% 154
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 152 117 85.4% 11 8.03% 7 5.11% 2 1.46% 137
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 141 94 69.63% 23 17.04% 14 10.37% 4 2.96% 135
4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 137 83 68.03% 21 17.21% 11 9.02% 7 5.74% 122
5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 109 69 66.35% 15 14.42% 11 10.58% 9 8.65% 104
6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 128 66 57.89% 33 28.95% 9 7.89% 6 5.26% 114
7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 108 59 62.77% 18 19.15% 9 9.57% 8 8.51% 94
8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 98 59 68.6% 15 17.44% 8 9.3% 4 4.65% 86
9 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 98 59 65.56% 14 15.56% 10 11.11% 7 7.78% 90
10 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 97 58 62.37% 15 16.13% 14 15.05% 6 6.45% 93
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 93 50 56.18% 15 16.85% 11 12.36% 13 14.61% 89
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 95 48 53.93% 26 29.21% 6 6.74% 9 10.11% 89
13 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 89 46 56.79% 18 22.22% 7 8.64% 10 12.35% 81
14 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 87 44 60.27% 14 19.18% 9 12.33% 6 8.22% 73
15 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 76 40 55.56% 18 25% 8 11.11% 6 8.33% 72
16 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 78 35 50.72% 17 24.64% 9 13.04% 8 11.59% 69
17 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 66 33 55.93% 12 20.34% 8 13.56% 6 10.17% 59
18 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 73 32 49.23% 15 23.08% 11 16.92% 7 10.77% 65
19 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 71 31 47.69% 14 21.54% 8 12.31% 12 18.46% 65
20 โรงเรียนประชาบำรุง 37 13 39.39% 7 21.21% 6 18.18% 7 21.21% 33
21 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 39 12 33.33% 10 27.78% 7 19.44% 7 19.44% 36
22 โรงเรียนเทศบาล 2 11 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนวัดราชคฤห์วิทยา 12 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
25 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 12 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
26 โรงเรียนโพธารามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ประสานงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โทร.089-6376631 , 089-43016970
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]