หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท./ภาษาจีน 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง กอท./ภาษาจีน 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง ชั้น ป 6/1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00น
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง ประชุมชมพูภูคา 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง วิทยาศาสตร์ ประถมฯ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง มรกต 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้อง เวทีกลางโชว์พิธีเปิดงาน 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 -ไม่มีการแข่งขัน-
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง อิเล็กทรอนิคส์ 13 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง มรกต 13 ก.ย. 2557 08.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง โรงอาหาร 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 13 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ ห้อง สวดมนต์ 13 ก.ย. 2557 09.00น.-เป็นต้นไป
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปงสนุก ห้อง สมุด 12 ก.ย. 2557 09.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณประเชิญ ยาอุด โทรศัพท์ 089-952-5938 e-mail/[email protected]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป น่าน เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]