หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 22 37 23
2 002 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 24 35 27
3 003 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 24 51 34
4 004 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 37 80 51
5 005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 40 69 48
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 28 82 43
7 007 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 31 51 38
8 008 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 32 88 49
9 009 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 35 60 43
10 010 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 49 102 68
11 011 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 32 88 49
12 012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 46 90 61
13 013 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 23 35 23
14 014 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 27 36 30
15 017 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 13 44 22
รวม 463 948 609
1557

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ [email protected]
โทร 054-653276
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]