หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโพซอ 58 27 47.37% 14 24.56% 10 17.54% 6 10.53% 57
2 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 36 22 64.71% 8 23.53% 4 11.76% 0 0% 34
3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 29 22 78.57% 4 14.29% 1 3.57% 1 3.57% 28
4 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 29 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
5 โรงเรียนบ้านแม่สวด 58 18 31.58% 21 36.84% 9 15.79% 9 15.79% 57
6 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 18 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 32 16 53.33% 11 36.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 30 16 57.14% 9 32.14% 1 3.57% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 38 16 50% 8 25% 5 15.63% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 31 16 59.26% 7 25.93% 3 11.11% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 25 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
12 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 27 14 56% 5 20% 3 12% 3 12% 25
13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 28 14 53.85% 3 11.54% 5 19.23% 4 15.38% 26
14 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 23 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนบ้านอมพาย 35 13 48.15% 11 40.74% 3 11.11% 0 0% 27
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 27 13 48.15% 9 33.33% 4 14.81% 1 3.7% 27
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 35 13 56.52% 6 26.09% 3 13.04% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 24 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
19 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 26 12 57.14% 4 19.05% 5 23.81% 0 0% 21
20 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 33 11 45.83% 11 45.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
21 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 26 11 47.83% 6 26.09% 4 17.39% 2 8.7% 23
22 โรงเรียนบ้านนาดอย 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านเลโคะ 23 10 45.45% 9 40.91% 3 13.64% 0 0% 22
24 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 23 9 39.13% 10 43.48% 3 13.04% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 25 9 42.86% 9 42.86% 2 9.52% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 23 9 45% 4 20% 3 15% 4 20% 20
27 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 22 8 44.44% 8 44.44% 2 11.11% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านแม่โถ 22 8 38.1% 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 21
29 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 15 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 14 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 41 7 23.33% 14 46.67% 7 23.33% 2 6.67% 30
32 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 21 7 35% 7 35% 5 25% 1 5% 20
33 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 14 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 12 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านละอูบ 27 6 26.09% 6 26.09% 6 26.09% 5 21.74% 23
37 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 28 6 26.09% 5 21.74% 8 34.78% 4 17.39% 23
38 โรงเรียนบ้านสาม 13 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านแม่เงา 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 13 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านสบเมย 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนไท่จง 20 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านแม่หาร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 18 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
50 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 12 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 14 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
54 โรงเรียนบ้านคะปวง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
56 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
57 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 14 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
60 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 12 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
63 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านสันติสุข 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
65 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านแม่แพ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 15 2 15.38% 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 13
70 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 18 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 11 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
72 โรงเรียนล่องแพวิทยา 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
75 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านแม่ละ 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
79 โรงเรียนเพียงหลวง 11 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านแม่และ 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 12 1 8.33% 8 66.67% 3 25% 0 0% 12
90 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 10 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 9 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 18 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% 10
93 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 8 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
97 โรงเรียนบ้านป่าโปง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านหัวลา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 7 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านดอยงาม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านแม่จอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านแม่ออก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
119 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
120 โรงเรียนบ้านผาเยอ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านฟักทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 9 0 0% 7 100% 0 0% 0 0% 7
131 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 7 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
132 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 8 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
133 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 9 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 9
136 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านแม่สุ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
155 โรงเรียนบ้านขุนวง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
156 โรงเรียนบ้านสบหาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
158 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
159 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร และ นายชุติพงษ์ โพธิ์หย่า
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455, 082-8949529 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]